طراحی و چاپ سیدی

چاپ افست،دیجیتال ، کارت ویزیت، هدایا و سازه های تبلیغاتی در کرج

فاکتور |چاپ فاکتور در کرج|چاپ انواع فاکتور در کرج|قیمت چاپ فاکتور


فاکتور

فاکتور

۳۰۰۰۰ A5 ۵۰۰عدد یک نسخه سفید
۴۸۰۰۰ A5 ۱۰۰۰ عدد یک نسخه سفید
۴۸۰۰۰ A4 ۵۰۰عدد یک نسخه سفید
۶۶۰۰۰ A4 ۱۰۰۰ عدد یک نسخه سفید

 

فاکتور معمولی دو نسخه ای

۷۰۰۰۰ A5 ۵۰۰عدد دو نسخه ( ۱۰۰۰ برگ سفید و رنگی)
۹۰۰۰۰ A5 ۱۰۰۰ عدد دو نسخه ( ۲۰۰۰ برگ سفید و رنگی)
۹۰۰۰۰ A4 ۵۰۰عدد دو نسخه ( ۱۰۰۰ برگ سفید و رنگی)
۱۳۰۰۰۰ A4 ۱۰۰۰ عدد دو نسخه ( ۲۰۰۰ برگ سفید و رنگی)

 

 

فاکتورNCR  دو نسخه ای

۹۵۰۰۰ A5 ۵۰۰ عدد
۱۳۵۰۰۰ A5 ۱۰۰۰ عدد
۱۳۵۰۰۰ A4 ۵۰۰ عدد
۱۵۵۰۰۰ A4 ۱۰۰۰ عدد

 

 

فاکتور NCR سه نسخه ای

افست A5 ۵۰۰ عدد
افست A5 ۱۰۰۰ عدد
افست A4 ۵۰۰ عدد
افست A4 ۱۰۰۰ عدد

 

 

فاکتور دسته چکی

۳۰۰۰۰ ۵۰۰ عدد دسته چکی
۴۰۰۰۰ ۱۰۰۰ عدد دسته چکی

چاپ فاکتور در کرج|چاپ انواع فاکتور در کرج|قیمت چاپ فاکتور

آخرین به روزرسانی قیمت ها اردیبهشت 94
« طراحی و بهینه سازی : دپارتمان فونیکس وب »